Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове е в изпълнение на Решение № 635 от 22.10.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. С него се правят изменения и допълнения в 21 наредби, приети на основание Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за измерванията. В една част от наредбите се правят изменения, с които се премахва изискването търговците – заявители на административни услуги да предоставят документ за актуално състояние, като вместо това следва да посочват само своя Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър. По този начин административния орган ще може да прави справка за актуалното състояние на заявителя от Търговския регистър, който е публичен. В другата част от наредбите е предвидена възможност за подаване на заявления от потребители на административни услуги, освен на хартиен носител, също така и по електронен или мрежов път. Целта на всички изменения е облекчаване на потребителите на административни услуги и намаляване на административната тежест.


Дата на откриване: 7.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.2.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари