Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.

С предложения проект на Постановление сепредоставят допълнителни трансфери за капиталови разходи по обновяването на учебно-клиничната база на Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за сметка на предвидените за тази цел средства по централния бюджет за 2014 г.

Приемането на проекта на акт ще осигури възможност за оптимално функциониране на учебно-клиничната база към Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с оглед качествено изпълнение на отговорната задача - подготовката на бъдещите медицински специалисти на Република България. Медицината е едно от най-бързо развиващите се направления на човешката дейност - тя е високотехнологична и иновациите в нея са постоянни. За да се постигне високо качество на медицинското образование следва да бъдат направени сериозни инвестиции, което не би могло да бъде постигнато без намесата на държавата и нейната подкрепа. Така за сметка на предвидените капиталови разходи по централния бюджет за 2014 г. за обновяването на учебно-клиничната база и приоритизиране на възможностите, държавата ще направи инвестиция днес, за да получим инвестиция утре в лицето на бъдещите млади медицински кадри. Подпомагайки възможността за правилно структуриране на учебните помещения и закупуване на специализирана апаратура за диагностика и лабораторни изследвания, ще се постигне единство между учебен процес, диагностично-лечебни дейности и научни изследвания, които в крайна сметка ще са в интерес на пациентите.


Дата на откриване: 10.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.2.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари