Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенция „Митници“

С Устройствения правилник на Агенция "Митници" се оптимизират функциите на дирекциите в Централното митническо управление и митниците във връзка с новата роля на митническите органи, свързана с нарасналата необходимост от гарантиране сигурността и безопасността на външните граници на Европейския съюз и намаляване на бариерите пред международната търговия, с оглед подпомагане на конкурентноспособността и улесняване на търговията. Измененията в митническото законодателството на Европейския съюз, предполагат промяна и в процедурите и методите на работа на митническата администрация, за да продължи тя да работи по ефикасен и открит начин, водещ до сигурност на икономическите оператори и гражданите и предоставяне на качествено митническо обслужване, както и защита на бизнес средата.
Проектът на Устройствен правилник на Агенция "Митници" е съобразен с основните цели, формулирани от Европейската комисия в Общата стратегия за развитието на Митническия съюз на Европейския съюз, 2020. В тази връзка функциите на дирекциите от специализираната администрация са приведени в съответствие с Лисабонския договор за функциониране на Европейския съюз, договора и споразумението между Агенция "Митници" и АЕБТРИ, Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията, както и с публикувания в Официалния вестник на Европейския съюз на 10 октомври 2013 г. нов Митнически кодекс на Съюза.
 


Дата на откриване: 11.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.2.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 февруари 2014 г. 21:13:38 ч.
Shtastliveca

Разни хора, разни идеали

"Ех, да ти пипна аз тебе солунската митница и не ми трябва много: само две години, две годинки само да ме оставят управител или оценител на митницата, па ела хортувай ти сетне с мене... "

Някои другари безскрупулно претворяват в дела мечтите на литературния герой на съгражданина си Алеко. С този проект на Устройствен правилник целия контрол върху бизнеса се съсредоточава в МРР на ЦМУ, а с дирекция "Вътрешен контрол" на практика агенцията излиза от контрола на министъра и става безконтролна. Такова чудо, да се самоконтролираш, може да се пръкне само в увредения мозък на комунист! Скъпи другари, предлагам вместо да се измъчвате да прокарате незаконния си проект, да я карате направо през просото като отмените чл. 7 от ЗМ и преобразувате АМ в търговско дружество! Предполагам др. Чобанов никой няма да го пита, а др. Орешщарски е прекалено зает, за да се занимава с такива дребни и незначителни неща.