Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях

 

Основната цел на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях е да въведе новите изисквания за етикетиране на аерозолни флакони, регламентирани в европейското законодателство с Директива 2013/10/ЕС.

Проектът предвижда въвеждането на изисквания за етикетиране на предупреждение за опасност Н229: „Контейнер под налягане: Може да експлодира при нагряване"; препоръки за безопасност Р210 и Р251; препоръки за безопасност Р410 + Р412 и препоръка за безопасност Р102, когато аерозолният флакон е потребителски продукт. Когато аерозолният флакон съдържа аерозол, класифициран като „незапалим" или „запалим" етикетът следва да съдържа сигналната дума „Внимание", а когато е класифициран като „изключително запалим" - сигналната дума „Опасно". Съответните разпоредби имат за цел повишаване информираността на потребителите, опазване и защита на тяхното здраве и живот.

Постановлението е предвидено да влезе в сила на 19.03.2014 г. То ще се прилага от 19.06.2014 г. по отношение на аерозолните флакони, съдържащи едно вещество и от 1.06.2015 г. за аерозолни флакони, съдържащи смеси. За аерозолните флакони, съдържащи смеси и пуснати на пазара преди 1.06.2015 г., няма да се изисква етикетиране в съответствие с настоящото постановление до 1.06.2017 г. На лицата, които пускат на пазара аерозолни флакони, съдържащи смеси, се предоставя възможност да етикетират продуктите си съгласно новите изисквания и преди регламентираната дата, ако те имат готовност за това.


Дата на откриване: 12.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.2.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари