Обществени консултации

Постановление на МС за преобразуване на държавни култ институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов”

С проекта се предлага преобразуването на Куклен театър – Силистра в Драматично-куклен театър – Силистра. Предложението е обусловено от необходимостта от представянето на по-качествени театрални продукти от държавните културни институти. Към настоящия момент публиката в Силистра е лишена от ритмичното представяне на спектакли в областта на драматичното изкуство.

С Постановление № 152 на Министерския съвет от 2010 г. за преобразуване на държавни културни институти Държавният музикално-драматичен театър „Кадрие Лятифова” – Кърджали е преобразуван чрез вливане в Драматично-куклен театър „ Димитър Димов” – Кърджали, а Държавният музикално-драматичен театър „Назъм Хикмет” – Разград в Драматимен театър „Антон Страшимиров” – Разград. С настоящия проект се цели преобразуването на театрите в Разград и Кърджали в Театрално-музикални центрове, което отговаря на извършваната към момента от тях дейност не само в сферата на театралното, но и на танцовото и музикално изкуство. Театрално-музикалните центрове в двата града ще очертаят един по-ясен профил на институтите, отразяващи разнообразната дейност, която се извършва в тях. 

С проекта се предлага и създаването на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов”.


Дата на откриване: 12.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 26.2.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари