Обществени консултации

Закон за отмяна на Закона за публично – частното партньорство

Предложеният законопроект е във връзка с проблемните моменти в практическото прилагане на публично-частното партньорство /ПЧП/ и необходимостта от оптимизиране на националния режим. 


Дата на откриване: 12.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.2.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 февруари 2014 г. 17:55:58 ч.
barmana666

Отмяната на този Закон

Напълно съм за Отмяната на този Закон , тъй като той не беше съгласуван нито с европейските тенденции в законодателството на страните от ЕС и прилагането на такова публично-частно партнъорство между държавата и бизнеса , нито с реалната обстановка на икономиката в България . Смятам , че ако се направят и проверки на случаите в които е прилаган , а те не са много , ще се установи и че до голяма степен , той е прокаран единствено за реализирането на определени финансови интереси на различни обществени да ги наречем организации .

24 февруари 2014 г. 19:10:06 ч.
Alex

Заглавие

Много слаби мотиви. От една страна се признава в Мотивите, че Законът изпълнява европейските изисквания, но все пак ще се отмени, защото е сложен. Недопустимо е некомпетентността да се като мотив. Няма нито един конкретен пример за потвърждение на мотивите. Това води до извода, че Мотивите са поръчани. В същото време Правителството не пожела да се направи поне един пилотен проект, по проблеми, за които ЕК ни критикува - препълнени затвори ( значителна практик ав Австрия, Германия), построяването на липсващите депа ( практика в Полша ), социални домове ( практик ав Германия) и т. и т.н. Само на практик аможе да се провери дали един закон функционира или не, респ. как взаимодейства с другите нормативни актове. Отмяната на ЗПЧП ще затрудни усвояването на средствата по Структурните фондове, ще затрудни усвояването на средства по Европейската програмата за научни изследвания Хоризонт 2020. Може би и това е целта - да продължи потъването на икономиката на България и най-вече да засегне местния бизнес, привличането на мощни инвеститори. А изменението в чл. 18 в Закона на концесиите позволява да се предоставя публична собственост на търговски дружества с участието в капитала на частен партньор и такъв на държавата или общината. Очевидно е желанието да се облагоделстват предварително определени частни компании от приемането на този закон. Жалко за България!