Обществени консултации

Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014 – 2020 г.

Със Секторната стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014 – 2020 г. ще е налице основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъществяване, координиране и контрол на дейността по въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие.


Дата на откриване: 14.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.2.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 февруари 2014 г. 11:48:52 ч.
andrewhack

Несъгласувано със стратегията за Електронно Управление на РБ

Очевидно е от заглавието, че проекта не е съгласуван със стратегията за еУправление на РБ. Стратегията еУправление на РБ дефинира секторни политики базирани на стратегията за еУправление.
Точка 4.2.3 - противоречи на стратегията за еУправление - единната ИТ инфраструктура е инструмент за еУправление на цялата държава, а не за един сектор.
Таблицата с описание на регистри и АИС - N:19 - изглежда като дублиране с ЕСОЕД
Точка 6.3 - анализа показва дублиращи проекти с такива свързани с еУправление
Точка 7.3 - управленската структура е различна от тази заложена в стратегията за еУправление. Защо се предвижда допълнителен системен интегратор?!
Точка 7.7.2 - изцяло в обхвата на еУправление на РБ
Параграф 8 - изцяло в обхвата на еУправление на РБ

18 февруари 2014 г. 17:01:55 ч.
slugitel

Стратегията е доста амбициозна

и напълно я подкрепям. Поради сложността на сектора, се нуждае от самостоятелна стратегия като часто от цялостното електронно управление на РБ. Така че , не съм съгласна с предния коментар, че дублира проекти свързани с електронното управление на цялата държава, естествено е , тя да бъде напълно съвместима с него. Считам, че в сегашния си администрирането на системата е бреме и за самата нея, и за потребителите й. Крайно време е да отговори на изискванията на времето, в което живеем, защото в момента нещата там са на праисторическо време - като методи и технологии. От друга страна, ще се дадат равни възможности за достъп до правосъдие на отдалечени субекти, страни в едно съдебно производство. Считам за много положителен момент в стратегията наличието на електронна информация от друг източник - да не бъде доказвана от страна по делото, а да бъде ползвана служебно. В тази връзка е необходимо да има взаимна връзка и с електронната система на БНБ, тъй като значителна част от делата са по въпроси свързани с промяната на EURIBOR, чиито стойности се оповестяват точно от БНБ и са в пряка връзка със защита на правата на потребителите. Бях страна по дело, където съдията искаше заверка на всяка страница от стойностите на EURIBOR при положение, че тези стойности се следят само от БНБ - т.е. 50 листа заверка х 6 лева бе необходимо да се заплатят 300 лева напълно излишни разходи, които биха отказали страна чийто иск е на по-малка стойност от търсене на правосъдие. Електронната стратегия освен достъп до правосъдие би осигурила и спестила разходи на гражданите и бизнеса, като пари и време /а времето също е пари/, би засилило доверието в държавата, че дава шанс на всеки български гражданин да защити своите права независимо в коя част на страната или извън нея се намира.
Много интересен момент е дистанционното изслушване, но тук трябва напълно да се гарантира същото това изслушване, което предполага, че и двете дистанционно отстоящи страни трябва да са чули едно и също нещо, която е била изслушана, те. записът трябва да бъде изготвен минимум на 2 еднообразни носителя - по един за съдията, и 1 за изслушаното лице, с оглед елиминиране на всяка възможност за подмяна на показания, а защо не и 3-ти носител, който се води на специален отчет. Според мен е много важно да има 3 независими притежателя на информацията от едно дистанционно изслушване. Носителите на записите от изслушването трябва да имат специална идентификация, да носят знака на делото, датата на изслушването. Съмнявам се тогава някой да оспори тяхната истинност или съмнение за манипулация. Освен това трябва да се изброят допустимите случаи на дистанционни изслушвания, не мисля, че е приложимо за всички случаи и най-вече за дела от висок обществен интерес.
Поздравления за г-жа Златанова и нейният екип!

20 февруари 2014 г. 17:52:09 ч.
barmana666

Заглавие

Стратегията е изпипана определено , само че според мен повече трябва да се наблегне на действителното и прилагане , защото докато теоритично е добре обосновано и изпипана, то на практика , поради различните и фактологически ресурси за изпълнението и може да възникнат доста трудности .

22 февруари 2014 г. 19:54:54 ч.
София Консулт

липсва конкретика

Уважаеми автори на проекта на стратегия,
Присъединявам се към изказаните по-горе коментари относно това, че в момента се готви нова стратегия за електронно управление, а предлаганата стратегия се основава на действащата стара стратегия. Тук да вметна, че Съвета за административната реформа вече не отговаря за електронното управление. Само по себе си това не е проблем, защото всички знаем, че стратегиите са доста формални документи. Проблемът обаче е друг. Това е секторна стратегия. При наличие на обща стратегия очаквах, че тази секторна стратегия ще е доста по-конкретна и ще може да стане ясно за кои регистри и за кои най-наболели проблеми какво конкретно ще се направи. Защото г-н Станев от министерството непрекъснато казва, че да, вярно нашата стратегия не е много ясно, но тя е обща. А конкретните неща ги търсете в секторната. Сега чета секторната и какво се оказва - и тя е твърде обща. Бих дал пример с проблема с удостоверенията за съдимост. Те могат да се заявяват електронно, но защо изобщо трябва да ги изваждаме? Моля дайте ясен отговор как и кога ще махнете изискването фирмите да вземат свидетелство за съдимост и да го носят някъде. Кога ще направите така че всеки чиновник, който иска служебно да разбере това да го провери сам.

23 февруари 2014 г. 16:01:50 ч.
Владимир

мИлИ мОИ

Някой пак ни прави на идиоТи + тъпанари !Ч? Бесен съм от това!

Какво е е-правителството!?

Нищо общо с това което витае и се предлага на обществото !!!!

Някой ще ви повярва, ама аз не - ползвам, ползвал съм и ще позлвам е-управление на друга държава..........е нЕма нищо подобно на това в което сте се окопали ...нито като принципи, функционалност и насоки ..................няма никакъв ореол на средство за справяне с която и да била администрация ....нищо ВЯРНО в създаденият МУ облик .........................

Ма*ка му и крадливото и лъжливо БЪЛГАРСКО племе ...............................СМЕ

Ето електронното правителство на Англия https://www.gov.uk/

Ма*ка му и съратегйите и лъжите ви с които сте изхарчили и ще харчите още много милиони ....ААААААА

*ЪСНО И КРАДЛИВО И ЛЪЖЛИВО ПЛЕМЕ .........................СТЕ

Е-говернмънт е нещо по- сложно от нормален web сайт, но не и по сложно от един електронен магазин ............... къде хвърлихте тези милиони .... е СЕТИХМЕ СЕ ...за железа, + рушвети за доставки + ............... лъжа за човека и го обличчате с мантрата че е панацея ... да ама за само за гушките на мошенниците и лъжливото правителство и чиновници..................... какви стратегиии ми разпъвате бе ЛЪЖА и уреждане на постове и поръчки .....ЕТО ТОВА Е....................................

24 февруари 2014 г. 12:01:05 ч.
slugitel

Електронното управление в съдебната система

ще задвижи много бързо делата по ДОПК, това ще изчисти отношенията между бизнес и държава в едни по - кратки срокове.
Считам, че трябва да се отдели специално място на търговската несъстоятелност с цел по-голяма прозразчност в дейността на синдиците.
Освен това би било добре да се създаде регистър на делата за неизплатени трудови възнаграждения. Тогава държавата ще е наясно колко много е ограбен българският трудещ се. Може да се помисли по една по-облекчена процедура по регистриране на изпълнителните листи . Чрез съответни законодателни промени да се даде възможност ЧСИ и синдиците служебно да присъединяват работниците и служителите, като се промени поредността и те заемат дължимото им първо място, защого с труда си са кредитирали работодателя . Може да се помисли при дела за неизплатено възднаграждение да се ползва безплатна правна помощ. Сега един работник, който не е получавал близо година, а има случаи в които 2 и повече години възнаграждение и все пак след заплащане на дължимия хонорар на адвокат по водене на трудовото му дело /най-често с пари от заем/ е успял да осъди работодателят си да му изплати възнаграждението, то това решение НИКОГА не се реализира, т.е. работникът никога не получава парите от своя иначе гръмко прокламиран възмезден труд. Поради обстоятелството, че фирмите чрез процедурни хватки сменят месторегистрацията си, а напоследък това е мода когато ще се обявява несъстоятелност, и променят подсъдността си, излиза, че работникът вместо да си търси работа трябва да се прави на следовател и да търси следите на работодателя и дори когато ги е открил, обикновено средствата на същия след покриване на задълженията към банките и държавата са недостатъчни за изплащане на възнаграждението му. Това е демотивиращо за самия работник, тъй като реално той прави само разходи по едно такова дело и не реализира нито един позитив - в крайна сметка е загубил средства, не са му внесени осигуровките за посочения период и е загубил не само възнаграждението си, но и от осигурителните и здравноосигурителните си права. При наличие на такъв електронен регистър по ЕИК на работодателя, всеки ЧСИ и синдик да бъде задължен служебно да присъединява, независимо от месторегистрацията на работника/служителя.

25 февруари 2014 г. 09:52:02 ч.
Lyub O'Mir

Необходимо допълнение към предложената Стратегия

Със ЗИД на НПК от 2012г. се въвежда нов член 450а, който урежда работата с т.н. „електронни запори” на частните съдебни изпълнители. С ал.2 на посочения член се урежда създаването на Единна среда за обмен на електронни запори-ЕСОЕЗ. Тази среда неясно защо още на законово ниво е регламентирана като различна от Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД)- например ал.7 на същия член въвежда за ЕСОЕЗ задължението да съхранява обменяните електронни документи.
Така и частните, и публичните съдебни изпълнители, а също така и банковите институции ще се наложи да поддържат два вида комуникация за обмен на електронни документи/запори- и през ЕСОЕЗ и през ЕСОЕД. Доколкото и ЕСОЕЗ и ЕСОЕД са на някакъв начален стадий на изграждане е добре да се премахне тази недомислица.
Очаквам Стратегията за е-Правосъдие да включва ясни политика за премахване на посочения проблем и недопускане на такива в бъдеще.

25 февруари 2014 г. 10:23:16 ч.
slugitel

Относно предложението на Lyub O'Mir

Има резон. Със сигурност всички предложени електронни системи, касаещи обмен на информация трябва да минат през одобрението на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с оглед изискванията на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, а ако е необходимо същата да бъде допълнена и преработена. Очевидно е, че трябва да съществува един източник , който да регламентира информационните системи и тяхната съвместимост, а не работа на парче, както в предходните години.

27 февруари 2014 г. 17:04:13 ч.
slugitel

Електронно управление Комисия за защита от дискриминация

Страните по делото да могат да се запознават по електронен път с материалите във всяка фаза на производството, тъй като в момента тези дела се водят само в София и има отдалечени на стотици километри засегнати страни. За да се запознае с материалите по делото всяка страна трябва да направи лични разходи по пътуване, ако е фирма без наети лица да затвори обекта си, или да плати на адвокат да получи материалите, което е неоправдан разход за страните. Освен това помирителните производства да могат да се водят в регионалните им структури на КЗД.