Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. е одобрена с Решение № 12 на Министерския съвет от 10.01.2014 г. В документа е предвидено изпълнението на стратегията на оперативно ниво да се осъществява чрез годишни планове за действие, приети от Министерския съвет.

В плана са включени дейности, насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи от развитието на личността - предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Планът за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.) е документ, който обединява усилията на държавните институции, организациите на работодателите, на синдикатите и гражданското общество при създаването на съвременни условия и подходяща среда за реализиране на процеса за учене през целия живот в образователните институции, на работното място, вкъщи и през свободното време.


Дата на откриване: 14.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.2.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 февруари 2014 г. 12:28:05 ч.
Владимир

Чуствам БГ като държава държана от институции и чиновници умишлено в неведение и в средновековието

Чуствам БГ като държава държана от институции и чиновници умишлено в неведение и в средновековието ...ето и част от разликите ...открий сам .......

https://www.youtube.com/watch?v=0K_qvuFEt4U&feature=youtube_gdata_player

http://www.education.gov.uk/

сега сравни с:

http://mc.government.bg/ стратегии и политики, нормативни актове , учебници, профил на купувача, конкурси , делегирани бюджети ...... АНТИКОРУПЦИЯ

http://www.mon.bg/


Е останахте ли възхитени и с чувство че някой се грижи за децата ВИ ...някаква креативност, динамика, мислене , насоки ...положителност . подобряване ...... аз НЕ ...............КАТЕГОРИЧНО

ТОВА СМЕ НИЕ БЪЛГАРИТЕ ОТ А Б С У Р Д И С Т А Н

СРЕДОВЕКОВИЕ С ИНТЕРНЕТ И КОМПЮТРИ .... МИСЛЕНЕ ОТ ПОСТ СОЦИАЛИЗМА... И СЪОТВЕТНИТЕ КАЧЕСТВА .............НАГЛЕДНО ..........