Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет включва:
I. Изменение на Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 94 от 2009г.; изм. бр.102 от 2009, изм. бр. 16, бр. 33, бр.102 от 2011 г.);
II. Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., бр. 16, бр.33, бр.102 от 2011 г., изм., бр. 22, бр. 49 от 2012 г. и бр. 80 от 2013 г.);
III. Изменение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010г., изм., бр. 16 от 2011 г., бр. 33 от 2011 г., бр. 102 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.).

С проекта на Постановление е извършено вътрешно преструктуриране на административни звена и на щатни бройки в администрацията на Министерството на околната среда и водите и на щатни бройки в администрацията на Изпълнителната агенция по околна среда.


Дата на откриване: 17.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 4.3.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари