Обществени консултации

Постановление за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

С проекта на постановление се определя на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.
При разработване на акта е отчетен опитът, натрупан при прилагането на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Същевременно са предвидени разпоредби, чрез които този ред да се оптимизира и да се минимизира прекомерната административна тежест за кандидатите за БФП и за управляващите органи.
Проектът предвижда безвъзмездната финансова помощ да се предоставя чрез три вида процедури – на подбор на проекти, на директно предоставяне и на одобряване на бюджетни линии. Въвежда се и възможност за кандидатстване за финансова помощ чрез интегрирано проектно предложение, което съдържа допълващи се компоненти, финансирани по повече от една програма. Предвиден е и ред за кандидатстване и предоставяне на финансова помощ за съвместни планове за действие – нов инструмент, въведен с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Становищата си може да изпращате на адрес programming@government.bg.


Дата на откриване: 25.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 февруари 2014 г. 23:55:42 ч.
Владимир

Чл. 9. (8)

Чл. 9. (8) 2. а) ...СТИГА СТЕ ПЪЛНИЛИ ГУШАТА НА НОТАРИУСИ ....с НОТАРИАЛНИ ЗАВРКИ НА <<<официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, или заверени копия от тях, доколкото в специален закон не се изисква копията да бъдат нотариално заверени;>>> ПИСНА МИ ДА ПРАВЯ БОГАТИ НОТАРИУСИТЕ С ПОМОЩА на ТЕКСТОВЕ ВМЕНЕНИ ОТ ЮРИСТИ АЙДЕ >>>СТИГА >>> НЕРАВНОПРАВНО Е ...А ГО ПРИЕМЕТЕ ТАКА ЩЕ КOMПЛЕЙТНА В ЕU Portal ДИРЕКТ П И С Н А М И А Д В О К А Т С К И НОМЕРА ...............................

26 февруари 2014 г. 00:09:50 ч.
Владимир

Чл. 13. (2)

Чл. 13. (2) <<<< управляващият орган организира съвместно с мрежата от информационни центрове разяснителна кампания>>> какви и кои са тези ...да се конкретизира а не само да се хвърля прах ...с това определение КОИ СА ТЕЗИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

26 февруари 2014 г. 00:19:36 ч.
Владимир

Чл. 13. (5)

Чл. 13. (5) След публикуването на обявата, насоките за кандидатстване могат да се изменят: ....КАК ТАКА .... НА БАЗА НА КАКВО МОГАТ ДА СЕ ИЗМЕНЯТ, КОЙ ГИ ИЗМЕНЯ И ЗАЩО !!!!!???? АКО СЕ ИЗМЕНЯТ КАТЕГОРИЧНО< ЯСНО И ДОСТЪПЕН ЕЗИК ДА СЕ ПОЯСНИ ПРОМЯНАТА, ПРИИНИТЕ ЗА НАЛАГАНЕТО Й, КОЙ Я НАЛАГА и СРОКОВЕЕЕЕ СЛЕД КОИТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯ...НЕ ВЕДНЪЖ СА СЕ ПРОМЕНЯЛИ, БЕЗ ДА Е ЯСНО ЗАЩО ... ПАК ЛИ ЩЕ ТОЛЕРИРАТЕ ЧИНОВНИЦИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ АДМИНИСТРАТОРИ ..>>> ОСОБЕНО ПО Тт. 3 и 7 И В НИКАКВЪВ СЛУЧАЙ ПРЕДИ 45 ДНИ ПРЕДИ ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ....А СЛЕД КАТО СА ПОДАДАДЕНИ ВЕЧЕ НЕ ИЛИ В СЛУЧАЙ САМО НА т.3 .... ТОВА Е КОРЕКТНОТО НЕ ВАКХАНАЛИЯТА НА ЧИНОВНИЦИТЕ .................

26 февруари 2014 г. 00:25:10 ч.
Владимир

Чл. 14. (2)

КАК ТАКА ....... Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение или биха довели до нарушаване на принципите по чл. 10. >>>> какво общо има това с чл. 10. ... Та ///това е начина да не се отговаря на въпроси и то конкретно касаещи проекта ТАЗИ ЧИНОВНИЧЕСКА СХЕМА .... *амка му ... това е повсеместно ... ПРЕДВИД КАЧЕСТВОТО НА НАСОКИТЕ И РЪКОВОДСТВАТА ......... тип КОПИ/ПЕЙСТ .... НЯМАТЕ СИ НА ПРЕДСТАВА КАКВА НЕЛОГИЧНА ГМЕЖ Е ... И САМО КОНСУЛТАНТИ ПРИБЛИЖЕНИ ДО ЧИНОВНИЦИТЕ ОБЛАЖВАТ .... ЕТО ТОВА Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТЕМАТА ЗА КОРУПЦИЯТА И НАЧИНИТЕ .......ИМ

26 февруари 2014 г. 00:27:39 ч.
Владимир

СПИРАМ

ТОВА АКО СЕ ПРИЕМЕ ... ПЪЛЕН БОКЛУК ... ТОВА ЛИ НАУЧИХТЕ ОТ ОПИТА ВИ Г-ЖА ЗЗ

НАПЪЛНО РАЗОЧАРОВАН СЪМ .... КОРУМПИРАНА ДЪРЖАВА БЕЗ ПРИНЦИПИ И МОРАЛ >>>ДЕГРАДАЦИЯ ..................

26 февруари 2014 г. 10:57:51 ч.
Владимир

Чл. 19.

Чл. 19. и навсякъде където е приложимо да се цитира в дни , да се чете календари дни ...Какви са тия разтегливи понятия ....120 дни ...какво включват.... трябва да са календарни ....стига с тези дълги срокове и то подвеждащи и неуточнени ... от 120 стават на 1/2 година при работни ...как може да има ефикасност при тези разтеглени процедури ... Ясно е ЧЕ ТРЯБВА ДА СА КАЛЕНДАРНИ ДНИ ... МУДНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И НЕЯСНИТЕ ТЕКСТОВЕ СА В ОСНОВАТА НА НЕУСПЕХА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ И КОРУПЦИЯТА ...ОЩЕ ЛИ ГИ ПОДЪРЖАТЕ ...АКО НЕ ПРЕЦЕЗИРАЙТЕ ТЕКСТОВЕТЕ В ПОЛЗА НА ДИНАМИКАТА И ЯСНОТАТА ....НЕ КОПИ/ПЕЙСТ ....ТОВА БЕШЕ И ДО СЕГА ...ИМАМ ПРОЕКТ КОИТО НАД ДЕВЕТ МЕСЕЦА ГО ОДОБРЯВАХА ...ТОЧНО ПО ТЕЗИ ПРАВИЛА КОИТО ОТНОВО НАЛАГАТЕ ....СТИГА ...С ЧИНОВНИЧЕСКИТЕ ЗАСТРАХОВКИ И ТОЧЕНЕ НА ЗАПЛАТИ ....ТОВА ЛИ СТИМУЛИРАТЕ ........!?????

26 февруари 2014 г. 11:13:24 ч.
Владимир

Чл. 20. (3)

Чл. 20. (3) еЕЕЕЕЕ ...Защо тук се появяват 5 РАБОТНИ ДНИ... какво са те .... минимум до 21 дни ....това е .... как така 5 дни .... чиновнически мерки за дисциплина .....ЛИ ..... НЕ Е ЧЕСТНО .....ТЕ СЕ РАЗМОТАВАТ ... ПО НЕУТОЧНЕНИ 120 ДНИ А КАНДИДАТА ДА СЕ НАБРИМЧИ ЗА 5 РАБОТНИ ДНИ .....АБЕ НЯКОЙ МИСЛИ ЛИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА ..... АБСУРДИСТАН ....ДА ТАКА НАРИЧАТ БЪЛГАРИЯ ....ЕМИГРАНТИТЕ ......И С ПЪЛНО ПРАВОООООООООО ...................

26 февруари 2014 г. 11:19:35 ч.
Владимир

Чл. 20. (4)

КАКЪВ Е СРОКА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ -- КВИ СА ТЕЗИ ГЛУПОСТИ ....СРОКА Е ОБЩ ЗА ТЕХНИЧЕСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ............ВЛЕЗТЕ В ЧАС .................ТОВА Е ПАК КОПИ/ПЕЙСТ И ПОСЛЕ ПРОЕКТИТЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ....ЗА 9-10МЕСЕЦА АМИ ТОВА ПРАВИТЕ С ТОЗИ ТЕКСТ ..... ДВУЯКО СЕ ПРАВИ В ПРАКТИКАТА ...НА МИНИСТЕРСТВАТА ..... ЕДИН СРОК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ЗА 90-120 ДНИ И 2-РИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЗА 90-120 ДНИ ...........КАК ТАКА ......

26 февруари 2014 г. 11:25:46 ч.
Владимир

Чл. 20.

А КЪДЕ ВИДЯХ, ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗРАЗЯВА С/У ОРЯЗАНИ СРЕДСТВА ОТ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ" .... ААААААА .............ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА В ЕВРОПА КОЯТО НАЛАГА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИИ ..................РЕЗЗЗЗЗЗИЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ...........................И ДОРИ НЕ МОЖЕШ ДА ВЪЗРАЗИШ ....ЗАЩОТО "ЕКСПЕРТИТЕ " ПО ОЦЕНЯВАНЕ СЪС ШИРОКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ФИЛОЛОГИЯТА........... НЕ РАЗБРАЛИ ДУМИЧКИТЕ И ЗАПЕТАЙКИТЕ И .........ОРЯЗАЛИ ЦИФРИЧКИТЕ .... ЗАЩО????????????????????/////

26 февруари 2014 г. 11:36:46 ч.
Владимир

Чл. 25. (1) И (2)

Чл. 25. (1) И (2) ТА ТОВА Е КАТО ДОСЕГАШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ .... 15 РАБОТНИ ДНИ САМО ЧЕ РАЗПАДНАТО В ДВЕ АЛИНЕЙЙ ..... ЕХ ЧЕ МИЗЕРНА РАБОТА И ПАК ЗА КАНДИДАТА САМО 5 РАБОТНИ ДНИ ............. ЕТО ТОВА Е ....ФАБУЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО УСЛОЖНЯВАНЕ И ТОВА Е НЕУВАЖИТЕЛНИЯ МЕТОД НА ДЪРЖАВАТА ... ЕТО ТОВА Е ПРИМЕР ЗА ГНИЛА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ ....НЕУВАЖАВАЩА НАРОДА И ПЕРСОНАЛНО ЛИЧНОСТТА ....УЖАСНО ...........АМА ТОЗИ КОИТО НЕ МУ СЕ Е НАЛАГАЛО ДА ГО СПАЗВА ....НЕ МУ ДРЕМЕ ЕТО ТОВА Е БЕЗХАБЕРИЕ ....ПОСТАВЕНО В И ОБЛЕЧЕНО ВЪВ ВЛАСТ И ПРАВОМОЩИЯ ...............ПОСТ СОЦИАЛИЗЪМ ......

26 февруари 2014 г. 11:51:55 ч.
Владимир

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент на Съвета относно финансовите правила, п

Къде са постановките на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета.

Член 96
1. Добра администрация

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:BG:PDF

.
.
.
ВСИЧКО Е ПРИ НАС КОПИ/ПЕЙСТ от СТАРИТЕ НЕРАБРАНИ ПРАВИЛА И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ....С ЦЕЛ ДА Е ТРУДНО И ДА НИ КАРАТ ДА СЕ ОБРУЩАМЕ КЪМ ПЪТЕКИТЕ НА МАЛЦИНСТВОТО КОНСУЛТАНТИ С ВРЪЗКИ ......................ОЧАКВАХ ДА ВИДЯ БЛИЗКО МИСЛНЕ С ТОВА НА МИСЛЕЩИТЕ, НО ВИДИМО Г-ЖА зз НЕ МОЖЕ ..... Е ... ТОВА НИ ОЧАКВА >>>>> МИЗЕРИЯ и ПРОСПЕРИРАЩИ ЧИНОВНИЦИ БЛИЗКИ С КОНСУЛТАНТИТЕ .......................МИЗЕРИЯТА В АБСУРДИСТАН СИ ОСТАВА >>>>>>>>>>>>

07 март 2014 г. 09:23:52 ч.
Nikoleta

чл.9 ал.9

Сгрешена номерация. На стр.6 от проекта текста продължава с буква б) и ал. (3), която би трябвало да е ал. (9)

10 март 2014 г. 11:35:21 ч.
Alex

Регламент 1303/2013

Само за демагогия ли се споменава чл.100 този регламент, без да се позовавете на неговите разпоредби, а именно:
- чл. 63 - директно финансиране на частни организации при решаване на проблеми от обществен интерес;
- чл.64 и чл. 121- привличане на честен капитал при съфинансиране на проекти;
- чл. 37 - за участието на финансови инструменти ( които са също на база привличане на частен капитал, но тяхното създаване изисква 2-3 години - пример инструментите "Джесика", "Джереми") в съфифансирането на проекти по Оперативните програми 2014-2020. А такива вече са заложени напр. в ОП"Региони в растеж".
Как ще се усвояват средствата от фондовете на ЕС след като не се съобразяваме с изискванията на този Регламент. В периода 2007-2014 не се съобразявахме с Регламент 1083/2006 като извението беше, че нямаме закон за публично-частно партньорство. Сега го отменихме.
С какво ще се замени този закон и как ще се спазват горните изисквания на реграмент 1303/2013.
Ако започне да се пише нов - това ще отнеме поне 1-2 години, междувременно ще има избори, а трябва да се разработват и съответните ръководства по отделните оперативни програми. Ако не бъде взето предвид гореизложеното и бележките от коментариите по-долу единственият извод, че това се прави умишлено, за да не се усвояват средствата от ЕС или да се възможност за по-голяма непрозрачност и рекет спрямо бизнеса и общините.

11 март 2014 г. 14:15:03 ч.
info@bakep.org

ОТНОСНО: проект на постановление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфи

БАКЕП от