Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба се цели усъвършенстване на действащата законова уредба на дипломатическата служба, както и оптимизиране на организацията на работните процеси и управлението на финансовите и човешките ресурси.

С предложените промени в закона се постига:

1.Ясно регламентиране на правомощията и отговорностите на политическото и професионалното ръководство на Министерството на външните работи.

2.Създаване на възможност за финансово обезпечаване на дейността по оказване на съдействие на български граждани в чужбина и по-ефективно управление на собствеността, предоставена на Министерството на външните работи.

3.По-ефективно управление на човешките ресурси.

В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се уреждат правоотношенията с оглед предвидените в закона промени и се извършват изменения и допълнение в други закони във връзка с конкретни текстове от законопроекта.


Дата на откриване: 25.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 февруари 2014 г. 23:03:13 ч.
Владимир

Не е така, а така ще бъде...

Нещо не ми става ясно ... освен, посолствата са убежища на наградени с дългосрочна ескурзия "бездестващи" бивши политици .. това е от личен опит и наблюдения като бивш емигрант! Това което е списано само усилва опасенията ми за засилване на мотивиращият елемент...заплатките и това кой да уволним, когато искаме да го сменим ....................леле, че партокрация, АМИУ целта на тези посолства я НЯМА в реалния и преносен смисъл ...... тук не видях НИКАКВА промяна... общо за посолствата е характерно, че са лентяйй и на държавна сметка ... там няма ли нещо като софт цели ...2mio българи са навън, НИКОЙ не се грижи за тях, освен да им вземат такси и никаква подкрепа, информация и насоки ................просто чиновници с приятелски връзки ето това е ... нещо като задължителни цели за подпомагане с информация и методики за справяне на сънародници ....не ....такси и приходи, забавления за персонала на посолствата и въртележки във власта .....мале ...мале ... мале ...