Обществени консултации

ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

През 2012 г. Министерството на културата възложи изпълнението на строително-монтажни работи за обект „Национален музеен комплекс“, находящ се в град София, кв. 500. В хода на изпълнението на тези дейности е констатирана необходимост от промяна на одобрения инвестиционен проект. Промяната на инвестиционния проект от своя страна доведе до необходимост от извършване на редица строително-монтажни работи, които не са предвидени в първоначалния проект и не са възложени за изпълнение. Без извършването на допълнителните строително-монтажни работи, сградата не може да бъде въведена в експлоатация.

В централния бюджет за 2014 г. са предвидени 3 000 000 лв. за възлагане на допълнителни строително-монтажни работи по преустройството на „Национален музеен комплекс – крила Изток и Север“. Съгласно чл. 43, ал. 2 от Закона за публичните финанси, разходите по централния бюджет се извършват по реда на същия закон, закона за държавния бюджет за съответната година и въз основа на акт на Министерския съвет, предвид което предлагам на Вашето внимание настоящия проект на акт.


Дата на откриване: 25.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 10.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 февруари 2014 г. 22:43:06 ч.
Владимир

E ..

<<<...В хода на изпълнението на тези дейности е констатирана необходимост от промяна на одобрения инвестиционен проект....<<< За това би следвало и разяснение ,,,необходимостта от какво точно произлиза, защо не е предвидена, кой е този който я е проспал и за какво ще са тези 3mio .... някакво обаснение ??? Ясно е само, че не може да бъде въведена в експлоатация и ще се харчат нови пари. Питам ...и бих желал мотивиран отговор или разширено изясняване в ПМС-то...другото е, ... да го премълча ли???