Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията

 

Целта, която се поставя с предложения ЗИД на Закона за измерванията, е подобряването на организацията и управлението на дейностите и финансовите ресурси на Българския институт по метрология (БИМ). Тази цел се предвижда да бъде постигната чрез преобразуване на бюджетната организация БИМ в държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предметът на дейност на Държавното предприятие БИМ (ДП БИМ) ще бъде изпълняваните досега дейности от бюджетната организация БИМ. Новият модел на управление и финансиране в БИМ ще доведе до предоставяне на нови и подобрени услуги в областта на научната и законовата метрология. Вътрешните и външни въздействия от макросредата, както и икономическата криза през последните години, налагат преосмисляне на политиката в областта на метрологията и предприемане на действия, с които адекватно да се отговори на нуждите на индустрията и обществото от точни, проследими и надеждни измервания.

Предложеното изменение и допълнение на ЗИ се премахва режима за уведомяване на ДАМТН за дейността от лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти по чл. 69 от действащия ЗИ. Режимът не постига целта си да регулира значими обществени отношения – налице е голяма динамика на фирмите, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти. Динамика е налице и в продуктовата гама във връзка с осъществяваната дейност. Това обстоятелство обезсмисля администрирането му. Допълнително се предвижда изменение на чл. 67, ал. 1 от ЗИ, като от обхвата на субектите на режима по одобряване на идентификационните знаци на производителите на бутилки отпадат вносителите на бутилки, задължението остава насочено само към производителите. Вносителите на бутилки не биха могли да бъдат субекти на такова задължение, тъй като бутилките се внасят с идентификационен знак на производителя, одобрен в страната на произход на бутилките.


Дата на откриване: 27.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 март 2014 г. 11:09:42 ч.
pkp

Институт по метрология, който не извършва научна дейност? - недопустимо!

Така дефиниран предметът на дейност на новото предприятие не предполага извършването на научна дейност, което е недопустимо! Ясно е указано че предприятието ще извършва обществени услуги като събиране на такси и наказания с имуществена санкция, което не е толкова присъщо за институт по метрология, но есенциална дейност за функционирането на предприятието като “институт по метрология”, каквато е научната дейност, въобще не е спомената. Не мога да коментирам в детайли за други институти, но в Националния Институт по Метрология на Великобритания, и по-точно института по химични и биологични измервания, в който аз работя, развитието на научна дейност е ключово за предприятието и, забележете, за неговия икономически растеж! Доказателствата за това са обществено достъпни. Отворете интернет страницата на британския институт по метрология в областта на химията и биологията (LGC) или в областта на физиката (NPL), и там ще откриете богат набор от научни дейности извършвани от институтие. Също така, искам да подчертая, че по смисъла на закона предприятието (LGC) е частно. Научната дейност не само че не натоварва финансово предприятието, а напротив реализира печалба. Доказателство за това е и току що създаденото (от 03 март 2014 г.) звено Наука и Иновация ('Science and Innovation').
За да може Българския институт по метрология да продава своите услуги, което е съществена предпоставка за финансовото оцеляване на предприятието, тези услуги трябва да са съвременни и конкурентоспособни. Като се има в предвид скоростта на развитие и изменение на изискванията в сферата на метрологията, няма друг начин освен чрез задълбочена и систематична научна дейност да се изработят механизми и средства за провеждане на метрологични изследвания и предоставяне на съответните услуги, свързани с измервания в области от обществен, научен и икономически интерес. Въпросните услуги и обхват на дейности са вписани закона за изменение и допълнение на закона за измерванията като предмет на дейност на предприятието. За да има един институт статуса на “институт по метрология” той не само трябва да развива научна дейност, но тази научна дейност трябва да е с най високо качество за да може да “произвежда” референтни методи и материали и да извършва метрологична експертиза.

Панайот Костов Петров,
04.03.2014

04 март 2014 г. 16:19:43 ч.
Владимир

Панайот Костов Петров,

Абсолютно подкрепям Панайот Петров, научната дейност е коренна на успеха. Това е основното в мотивите на всички развити индустрии и нации! Това е прогреса, оставете го само да се самоиздържа, но да придовбие креативност и ранг, за да разработва, внедрява и подобрява. Другото е мениджмънт и то добър! Това е най-големия бич, няма мениджмънт и всичко е оставено на произвола оставяте го да се справя по най лесният начин за вас, натирят го и то да се оправя, като го скопявате защото не ви пука! Така ли се грижите за собствените си дела и деца! Отнасяйте се мъдро и смислено! Всяко нещо трябва да има вярна и правилна логика за развите иначе не го правете! Заложите ли нещо, то трябва да е дългосрочно! И само да добавя Петров, основните направления на Англия са науката, технологиите, инженерството и математиката насочени в
Промяна енергетиката, околната среда и изменението на климата
Селско стопанство, продоволствена сигурност и вода
Глобалното здраве и благополучие
Урбанизация

Това е Глобален подход ..хората от правителството мислят не до следващите избори, а за децата си поколения напред ....

ТАК ТРЯБВА ДА СЕ МИСЛИ ...не приватизация ...и други, че ни е по лесно до другия мандат, да забогатеем, че не се знае ... а Еворфондофете 2014-2020 са много на тази тема нали ...иновациите, е как да ги ограбим ли мислим ....ето това си мисля, че става сега ...

04 март 2014 г. 17:02:36 ч.
Владимир

Допълнение

Това което искам да допълня е за подмяната на подхода - от бюджет на самоиздръжка + бюджетна субсидия. Да но кое точно субсидирате ? Защото по скоро ми се струва, че го правите за реални приходи + да хванете евро -фондовете за иновации ??? Още повече залегнали са санкции на безотговорните бизнесмени ... и това какво е,.... ново държано предприятие ...тип БИРНИК ...ето така могат да разсъждават кабинетните учени като Орешарко ... те така мислят, неговите приближени са такива капацитети като него ,.... това правят ... правят CV и оставят каши ... Дянков 2-ри номер ... никаква сила на мисълта, само CV то ги интересува, после ....като ония пловдивския измекярин "президента" .... ще ходи лекции да чете и да ни поучава ... аман от долнопробни хора ...1,5мио българи с образование, експертиза и знания работят най-долнопробна и нежеланата от туземците работа извън БГ за да не страдат и да са далеч от простотиите на държавниците ни ... с краткосрочен характер и без особенно мислене ... и с цел лично облагодетелствуване....това е

06 март 2014 г. 07:51:12 ч.
Boriana Kotzeva

Боряна Коцева

Здравейте,
Съгласна съм с мнения, изразени в коментарите. Имам следните въпроси и предложения:
1) Кои са съставителите на новия Закон за измерванията (ЗИ)?
2) Какви са конкретните граници, в които ще се осъществи промяната на досега действащия закон:
- Колко хора ще продължат да работят в БИМ?
- Какъв ще е минималният гарантиран минимум на работните заплати?
- Какви ще са конкретните промени в Правилника за действие на БИМ, които ще съпроводят промените в ЗИ?
ГД Национален Център по Метрология има много други дейности главно в областта на фундаменталната (научната, научно-приложната и др.) метрология. Става ясно, че с новия ЗИ Националният център по метрология се заличава, т.е. целта е да се принизи още повече статута на метрологията и метролозите в България.
Метрологичната дейност е ключова за икономиката на всяка една страна, тя е свързваща за индустрия и наука. На практика прогресът в индустрията е немислим без развитие на метрологията в различните сфери на измерване. Този факт е бил дългогодишно подценяван в България. При условие, че ще има промяна в ЗИ, то промяната да бъде в посока метрологията да бъде приоритет в развитието на страната ни, както това е факт за BIPM, EURAMET и всички метрологични институти в Европа и света:
http://www.bipm.org/en/home/
https://www.euramet.org/index.php?id=objectives

Не случайно най-големите научни открития в последните години в областта на природните науки са направени от консорциуми с главно участие на метрологични институти (PTB, Германия и т.н.). Затова е необходимо научната и научно-приложната дейности да бъдат включени като отделни такива в ЗИ, и поне частично финансирани от държавата.
Предлагам: в т. (5) Предмет на дейност на БИМ, напр. дейност 3. може да стане «провеждане на метрологични научни, научно-приложни и приложни изследвания и предоставяне на услуги, свързани с измервания и със средства за измерване, в области от обществен, научен и икономически интерес». Това ще осигури легитимност и ще даде възможност за участие на БИМ в научни, научно-приложни и приложни проекти в България, Европа и света.
Метрологията не е просто услуга: тя е комплексна наука, която всички прилагаме ежедневно – това трябва да се има предвид при написването на Закона за Измерванията!

06 март 2014 г. 19:40:32 ч.
karadjova

БИМ срещу ДП БИМ

Предполага се, че предлаганите промени и допълнения към закона за измерванията целят да се усъвършенства и обогати дейността на БИМ. Също така се предполага, че крайната цел е БИМ да се превърне в достоен член на Организацията на Националните институти по метрология в Европа. В този аспект не е ясно какво се цели с превръщането на БИМ в ДП БИМ и как това ще се отрази в положителен аспект върху дейността му. Възникват и редица въпроси по отношение на описания предмет на дейност на ДП БИМ. Ако параграф 1 и 2 са ясни, параграф 3 е трудно разбираем:
„провеждане на метрологични изследвания и предоставяне на услуги, свързани с измервания и със средства за измерване, в области от обществен, научен и икономически интерес“
Вероятно тук е кодирана евентуалната научноизследователска дейност на института (характерна за всеки един от останалите национални институти в Европа), в изключително завоалиран и неясен вид. Считам, че е необходима ясна и недвусмислена формулировка, с която да се утвърди научната дейност като една от основните дейности на БИМ. Подобна формулировка ще даде възможност на БИМ да изпълнява научноизследователски проекти или да участва като партньор в такива. В Европейското научно пространство започва изпълнение на мащабна изследователска програма, която да обедини иновациите в индустрията с иновации в метрологията, като част от изискването: развитието на индустрията изисква съответното развитие на метрологията. За последната година и половина колектив от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ изпълнява успешно съвместен проект с колектив от БИМ и е очевидна липсата на подкрепа и законова възможност от страна на БИМ при изпълнение на научноизследователски проекти. Част от затрудненията бяха свързани изцяло с липсата на научната дейност, включена като част от дейността на института, а не с липсата на разбиране от страна на ръководството на БИМ. Бих искала да подчертая изключителните усилия и помощ от страна на г-жа Димка Иванова, за да се осъществи дори кандидатстването за проектно финансиране. За съжаление в предлаганите промени няма никаква сериозна идея в тази посока. Всъщност не е ясно кой ще има последната дума при утвърждаване на: програма за дейност, цени на услуги, заплати и.т.н. Обикновено министъра не е много в час, а и не е необходимо ако в БИМ има достатъчно експерти, чието мнение се взема предвид и не се назначават конюктурни ръководни органи.

09 март 2014 г. 12:32:25 ч.
Д.Л. Цалев

Д.Л. Цалев

Като Национален метрологичен институт и партньор на подобни институти в ЕС, в региона и в света, една от най-съществените дейности на ДП БИМ трябва да бъде приложната научноизследователска дейност в областта на метрологията. Тя е безусловно необходима, за да се поддържа високо ниво и качество на работата на такава авторитетна и оторизирана институция. Това се вижда от световния и европейския опит; такива са и личнните ми впечатления от авторитетни НМИ в други страни, както и да се наричат тези институти в отделните страни. Такава научна дейност, разбира се, се извършва и ще продължи да се провежда и в други научни, академични, фирмени, международни и др. организации, с които БИМ може да сътручничи, каквато също е световната практика. Все пак да не забравяме определението в Международния речник по метрология “2.2 (2.2) metrology. science of measurement and its application. NOTE Metrology includes all theoretical and practical aspects of measurement, whatever the measurement uncertainty and field of application.” И без да разбирам от законотворчество, мога да забележа, че възможностите за научна и научноприложна дейност не са добре и експлицитно отразени в проекта. Радвам се, че подобно мнение са изразили и други колеги в този форум.

10 март 2014 г. 22:05:12 ч.
komentator.bg

Нови 22 мнения по темата

22 мнения по проектозакона може да прочетете в рубриката "Обществени консултации" на сайта komentator.bg. Изпратихме проектозакона до всички заинтересувани страни - служителите в БИМ и фирмите, включени в регистъра на Института. Обобщената справка показа следното:1. Изразяват се опасения, че при трансформиране на БИМ в държавно предприятие цените на предоставяните услуги ще бъдат по-високи от тези на БИМ. Предлага се да се даде информация какви ще бъдат цените на услугите на държавното предприятие.
2. Изразяват се опасения какво ще се случи със служителите в БИМ. Иска се да се даде информация колко служители ще бъдат освободени, колко ще останат и колко може да се преместят някъде другаде. Не подкрепят промените без да е ясно какво ще стане със служителите.
3. Предлага се да не се прехвърлят към държавното предприятие всички дейности на БИМ. Мотивът е , че държавното предприятие няма да може да се издържа.
4. Предлага се в предмета на дейност на държавното предприятие да се добави извършването на научна дейност.
5. Изразява се мнение, че целта на промяната е новото ДП „БИМ“ да фалира и дейността да се изземе от частни фирми. Тогава таксите ще се увеличат трикратно.
6. Не се приемат мотивите за промяна на закона, тъй като се смята, че целта е една стройно изградена и функционираща структура да се разбие и проверките да се раздадат на частни лица. Тъй като тяхната цел е печалба опасенията са че защитата на потребителите от неточни измервания ще бъде мираж.
7. Изразява се мнение, че с проекта не се въвежда нищо ново, освен, че държавата иска да избяга от задължението си да създава условия за „проследими и надеждни измервания“.
8. Тъй като най-големите разходи, освен заплатата на служителите, са създаването, съхраняването и усъвършенстването на националните еталони се предлага финансовото осигуряване на тези дейности да остане изцяло задължение на държавата. Единият вариант е,тази дейност да не се включва в дейността на ДП БИМ, а другата в чл.10а,т.1 да отпадне „предоставена при необходимост“.
9. Не се подкрепя закриването на Българския институт по метрология и освобождаването на 326 държавни служители, тъй като в проекта липсват текстове, които да доведат до подобряване на контрола на средствата за измерване. Целта е държавата на всяка цена да се отърве от тази бюджетна структура, независимо от последствията.
10. Изразява се мнение, че цените на предоставяните от Държавното предприятие услуги ще се увеличат най-малко три пъти за да се издържа, да има печалба, да поддържа и подновява еталонната база и квалификацията на служителите. Посочва се, че не е ясно дали посочената в §24 сума „200 000 ХИЛЯДИ“ е вярна или става дума за грешка?
11. Възразява се срещу поемането на калибрирането от БИМ. БИМ е достатъчно натоварен за да поеме подобни задължения. Използването на скъпа апаратура неизбежно ще доведе до увеличаване на цените. Това ще доведе до увеличаване на цените по веригата.
12. Възразява се срещу оправомощаването от ДАМТН? Поставя се въпроса как може да се оправомощи едно лице за извършване на дейност, която ДАМТН няма право да извършва. Оправомощаването трябва да се извършва от БИМ. Посочва се, че ГД“НЦМ“ не носи никакви приходи, дори напротив – те правят много разходи и при влизане в сила на закона, те ще повлекат ДП „БИМ“ към края на съществуването си. Ако само ГД“МИУ“ бъде трансформирана в ДП, тогава може би ще има бъдеще метрологията в БГ, но при този закон – не. За ГД „НЦМ“ трябва да има гарантирана държавна субсидия, тогава може и да стане, а не при необходимост.
13. Поставя се въпроса, за това, че е необходимо ДАНТН да се оправомощи за делегиране на административни правомощия.
14. Акцентира се върху това, че представения за обсъждане проект е без мотиви, без анализ и без оценка на въздействието.
15. Изразява се опасение, че с нулевата субсидия и с 200 000 лв. еднократно подаяние за 2014 г. последствията ще бъдат срив в работата на института, съкращения на немалка част от персонала, намаляване на работната заплата, увеличаване на разходната част вследствие на смяната на статута, респ. до увеличаване в пъти на цените на предоставяните от ДП услуги.
16. Поставя се като проблем качеството на законопроекта като конкретно се дава за пример §2, с който се изменя чл. 10, ал. 2 и конкретно изписването на предприятието на латиница като „State Enterprise Bulgarian Institute of metrology (SE BIM). Също така се възразява срещу чл.10, ал.13 „Управителният съвет може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.” А общия брой е трима.
17. Изразява се мнение, че в момента БИМ отговаря на нуждите на индустрията и обществото от точни, проследими и надеждни измервания.