Обществени консултации

Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.

Проектът на постановление предвижда одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. в размер на 4 635 000 лв.
Средствата ще бъдат усвоени за разплащането на неотложни разходи за нормативно регламентирани дейности на администрацията на Министерския съвет и областните администрации, както следва:
• за осигуряване на оптимални финансови условия за дейността на областните управители - 1 000 000 лв.
• за прилагане разпоредбата на § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 3 на Министерския съвет от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г – 1 740 000 лв.;
• за обезпечаване на текуща издръжка и капиталови разходи за поддържане на ГКПП от областните управители – 1 000 000 лв.
• за покриване на разходи по изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица от ОА – 760 000 лв.
• за финансиране на мероприятията по провеждането на 68-мия Национален и международен туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица 27 май – 02 юни 2014 г. – 135 000 лв.
След одобряване на допълнителните разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. със сумата от 772 000 лв. ще се увеличат разходите по Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“, бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“; а със сумата 3 863 000 лв. ще се увеличат разходите по политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в Република България, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“.


Дата на откриване: 5.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.3.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари