Обществени консултации

Проект на Наредба за реда и начина за финансиране и отчитане на дейностите по техническа ликвидация и/или консервация, ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина, пречистване на водите и мониторинг

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Постановление № 74 на Министерския свет от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина (ПМС № 74 от 1998 г.), министърът на финансите следва да издаде наредба за реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на дейностите, предвидени в постановлението. На това нормативно основание министърът на финансите е издал Наредбата за реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата от целевата извънбюджетна сметка „Дивидент за държавата от търговските дружества с държавно участие” на Министерство на финансите (необнародвана), която се прилага от 01.04.1998 г.
След приемането на горната наредба са настъпили редица изменения на законовата и подзаконовата нормативна уредба, свързани със съдържащите се в наредбата регулации. Предвид това се налага приемането на нова Наредба за реда и начина за финансиране и отчитане на дейностите по  техническа ликвидация и/или консервация, ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина, пречистване на водите и мониторинг.


Дата на откриване: 18.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари