Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г - КЗК.

Постановлението предвижда средствата в размер на 78 000 лева да бъдат предоставени за изпълнението на проект „Софийски форум по конкуренция” (СФК)  на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), който е насочен към страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Косово, Сърбия и Черна гора) и цели създаване на постоянно действаща платформа за техническа помощ, обмяна на опит и консултиране в областта на правото и правоприлагането по конкуренция за държавите от региона на Западните Балкани, залегнал като приоритетен регион в Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ 2013 – 2015 г.

 На първата среща на Софийски форум по конкуренция, проведена на 12 ноември 2012 г., участниците в проекта са подписали Декларацията от София, с което изразяват своята воля за задълбочаване на сътрудничеството в рамките на инициативата, както и необходимостта от съществуването на подобен форум за сътрудничество. В рамките на СФК е предвидено конкретните теми на дискусиите да бъдат предварително обсъждани и уточнявани между КЗК и органите по конкуренция от страните от Западните Балкани, като основната цел на тези предварителни консултации е експертната помощ от КЗК да отговаря в максимална степен на нуждите на целевите групи. КЗК от своя страна се ангажира да анализира, обобщава и концептуализира предложените теми въз основа на своя опит и практика през последните 10 години, за да бъдат тези теми максимално полезни на целевите групи с оглед изпълнение на критериите на ЕС по време на преговорите за присъединяване на страните от Западните Балкани.

            Чрез изпълнението на проекта се предвижда да бъде създадена постоянно действаща платформа за техническа помощ, обмяна на опит и консултиране в областта на правото и правоприлагането по конкуренция, насочена към нуждите на страните от региона на Западните Балкани. В резултат от проекта се очаква да бъде постигнато:

  • Усъвършенстване на законодателната рамка в областта на конкуренцията на страните от Западните Балкани;
  • Институционално изграждане и повишаване на ефективността на органа по конкуренция по отношение на правомощия, бюджет, мениджмънт, човешки ресурси;
  • Повишена ефективност в правоприлагане по конкуренцията в отделни сектори на икономиката;
  • Подпомагане на процеса на преговори за присъединяване към ЕС.

В съответствие с чл. 12, ал. 2 и 6 на ПМС 234 от 1 август 2011 г., проектът е съгласуван без бележки в рамките на работна група „Политика за развитие”.


Дата на откриване: 19.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари