Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за отговорен хазарт

Проектът на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за отговорен хазарт съдържа предложения за разпоредби регламентиращи, условията и реда за разходване на средствата, които организаторите на хазартни игри внасят като годишни вноски по бюджета на Държавната комисия по хазарта за социално отговорно поведение.
Предложеният проект на наредба има за цел създаване на ясни правила и процедури за разходване на средствата за дейности по отговорен хазарт, а именно:
 условията и редът за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за дейности по отговорен хазарт;
 условията и редът за финансиране на одобрените проектни предложения.
Проектът на наредба се издава на основание чл.10а от Закона за хазарта.
В проекта на наредба са регламентирани дейностите по отговорен хазарт – предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост и провеждане на отговорна реклама и маркетинг.


Дата на откриване: 19.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари