Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" е разработен във връзка с постановено Решение  № 2 от  4 февруари 2014 г. на Конституционния съд на Република България и приетите в тази връзка от Народното събрание изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.
Предложенията за промени имат за цел оптимизиране на процесите по внасяне, разпределяне, централизиране и превеждане на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” по сметките на НОИ и НЗОК. Предложените промени не оказват съществено влияние върху административната тежест.
С предлаганите промени се възстановява действащото до 31.12.2012 г. изискване за използване на отделни сметки от Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП) за задължения за задължителни осигурителни вноски и за задължения за здравноосигурителни вноски - една сметка за вноските за социалноосигурителните фондове към Националния осигурителен институт (НОИ) и една сметка за Националната здравно осигурителна каса (НЗОК).
С предложените промени се възстановява и изискването за ежедневно превеждане към съответните сметки на НОИ и НЗОК на събраните от НАП задължителни осигурителни вноски.
По отношение на събирането на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) се запазва изискването за използване за тази цел на отделни сметки на НАП.
 


Дата на откриване: 19.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари