Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра (Наредба № 4 от 2003 г.)  е издадена на основание чл. 3, ал. 5 от Валутния закон и с нея се определят условията и редът за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, и изискванията към дейността на обменните бюра.
Предлаганите с проекта на Наредба изменения и допълнения в Наредба № 4 от 2003 г. произтичат от необходимостта от съгласуване на уредбата по отношение на едно от изискванията за физическите лица - търговци, както и за членовете на управителните или контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица по чл. 3, ал. 1 от закона, а именно лицата да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.


Дата на откриване: 20.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 3.4.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 март 2014 г. 13:09:06 ч.
slugitel

Уестърн Юнион

Изключително либерален е режимът на търговците по Уестърн Юнион. Същите много често са от смесен вид, те. едновременно финансова и заложна къща. Укриването на доходи е в пъти. Не може да е нормално да се следят оборотите на касов апарат на квартален магазин, продаващ хранителни стоки, а тези на Уестърн Юнион да не се следят. Електронните системи за изплащане на парични преводи трябва да са сертифицирани и под контрола на НАП и видими в реално време на извършване на сделката.