Обществени консултации

Проект на Постановление за назначаване на служители от Република България в българските държавни училища в чужбина

В нормативните актове, действащи в системата на народната просвета, не е регламентиран срокът на трудовите правоотношения на служителите в българските държавни училища в чужбина. Това от своя страна обуславя необходимостта от изричен подзаконов акт, в който да бъде предвиден такъв срок за лица от Република България, които да заемат длъжностите "директор", "учител" и "главен счетоводител" в тези училища в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

Проектът на Постановление урежда възможност за сключване на трудов договор с учителите и с главните счетоводители в държавните училища в чужбина със срок до 4 години. Срокът за назначаване на директор е също 4 години, с възможност за продължаване, но не повече от една година.

В системата на народната просвета са включени две български държавни училища в чужбина - Българското средно общообразователно училище "Христо Ботев" в гр. Братислава, Словашка република, и Българското средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон" в гр. Прага, Чешка република. Министерството на образованието и науката ръководи и контролира дейността на тези училища в съответствие със Закона за народната просвета, Кодекса на труда и международните договорености.


Дата на откриване: 21.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 4.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари