Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на одобряване на Карта на регионалните помощи на Република България за периода 2014-2020 г.

През 2006 г. Република България нотифицира пред Европейската комисия проект на Карта на регионалните помощи за периода 2007-2013. Картата бе одобрена от Комисията на 24 януари 2007 г. с Решение №  1 от 2007 г. с цел да установи максимално допустимите интензитети при предоставяне на държавна помощ за регионално развитие до 31 декември 2013 г.
На 23 юли 2013 г. Европейската комисия прие нови Насоки за регионална помощ за периода 2014-2020 г. Насоките ще се прилагат за помощи, предоставени след 1 юли 2014 г. Новите регионални карти, изготвени съобразно тези насоки, ще се прилагат от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г. За да се избегне състояние на липса на нормативна уредба и прекъсването в предоставянето на регионална помощ в първата половина на 2014 г., Европейската комисия предвиди преходен период от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2014 г., за който държавните-членки можеха да поискат удължаване на действащите си регионални карти. Република България се възползва от тази възможност и изпрати до Комисията нотификация за удължаване на регионалната си карта до 30 юни 2014 г. С  Решение № 727 на Министерския съвет от 22 ноември 2013 г. бе одобрено удължаването на картата, одобрена и от Европейската комисия с номер SA.37828 (2013/N) oт 17.12.2013 г.
Целта на новата регионална карта, която ще се прилага от 1 юли 2014 г., е да определи всички региони на Република България от равнище NUTS-II като отговарящи на необходимите условия по силата на дерогацията по чл. 107, ал. 3, буква „а” от Договора за функционирането на Европейския съюз за целия период 2014-2020 г.


Дата на откриване: 21.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари