Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.

С проекта на Постановление се предлага да бъдат одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за изпълнение на следните дейности:
- за присъждане на кредитен рейтинг на Република България и обезпечаване на плащанията, свързани с дължимите такси за наблюдение съгласно условията на сключените споразумения между Република България и рейтинговите агенции Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch;
- поддържане, развитие и интеграция на информационните инфраструктури на министерството; поддържане, развитие и усъвършенстване на приложен софтуер; осигуряване на извънгаранционна поддръжка и ремонт на изключително критични за функционирането на министерството технически устройства и конфигурации, обслужващи критични приложения, както и устройства с некритична функционалност в цялата система на Министерство на финансите;
- изплащане на жилищни компенсаторни записи на правоимащите лица съгласно чл. 6 от Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти;
- за повишаване събираемостта на публичните приходи, борба с данъчните измами, подобряване на контролната дейност, засилване на митническия надзор и контрол, повишаване ефикасността и ефективността на действията на приходните администрации.


Дата на откриване: 27.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари