Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2014 г.

Проектът на Национална програма е разработен на база постъпили в МВР предложения от страна на държавните институции и неправителствените организации, работещи в областта по превенция на домашното насилие и включва конкретни дейности, със срокове и изпълнители.
През тази година по-голяма част от заложените в програмата дейности са проектно финансирани, като за МВР в раздел ІІ „Превенция” от проекта на програмата има заложени дейности като „Изграждане на Автоматизирана информационна система „Домашно насилие” и в раздел ІІІ „Обучение и квалификация” провеждане на обучения на полицейски служители, като средствата ще бъдат осигурени по програма № 29 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.


Дата на откриване: 1.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.4.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 април 2014 г. 14:31:43 ч.
enherma

мъже?

Да разбирам ли, че в "Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2014 г." са включени, освен жените и децата, и мъжете?