Обществени консултации

Проект на нов Закон за енергийната ефективност

Проектът на Закон за енергийната ефективност e разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.

Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г.

Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или охлаждани сгради, държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3 % от общата им разгъната застроена площ.

Регламентира се изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години.

В проекта на ЗЕЕ се регламентира разработването и приемането на Закон за камарата на консултантите по енергийна ефективност. 

Създава се правно основание Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ да се управлява и от външен „управител на фонда“.

Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ), с цел гарантиране на ефективни и адекватни мерки за защита на правата на потребителите на енергийни услуги.


Дата на откриване: 10.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 23.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари