Обществени консултации

Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката

С оглед гарантиране събираемостта на вноските, извършвани от отделните оператори, които са задължени да правят вноски в транзитна сметка "Национален план за инвестиции" към Министерството на икономиката и енергетиката срещу разпределянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове, се предвижда вноските да са със статут на публични държавни вземания.

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дефинира в чл. 162, ал. 2, т. 2 като публични държавните вземания вноските, установени по основание и размер със закон. Правомощията на органите по приходите са подробно уредени в чл. 12 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като в това число изрично тяхно правомощие по ал. 4, т. 1 е да налагат мерки за обезпечаване на публични  вземания и да извършват действия по събирането им. В тази връзка с дефинирането на вноските по Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. като публични вземания ще се осигури тяхното надлежно събиране като необходимо условие при изпълнението на същия план.


Дата на откриване: 11.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 25.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари