Обществени консултации

ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

С проекта се цели осигуряване финансирането на фестивали и събития, които подпомагат процесите на развитие на различните изкуства и ги популяризират в страната и чужбина, както и осигуряването на средства за награден фонд на престижни международни конкурси, чиито организатор е нашата страна. Тези приоритетни събития се определят при ясно формулирани критерии.

В централния бюджет за 2014 г. са предвидени 400 000 лв. за финансиране на национални фестивали и събития и за наградни фондове за международни конкурси, провеждани в Република България. Съгласно чл. 43, ал. 2 от Закона за публичните финанси, разходите по централния бюджет се извършват по реда на същия закон, закона за държавния бюджет за съответната година и въз основа на акт на Министерския съвет, предвид което предлагам на Вашето внимание настоящия проект на акт.


Дата на откриване: 17.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 1.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари