Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие

С предлаганите изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие  ще се подобрят дейностите по прилагането на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН). Чрез промените ще се гарантира спазването на принципите на бързина, ефективност, оперативност и прозрачност на процедурата по финансирането на проекти на юридически лица с нестопанска цел за разработване и изпълнение на програмите и обучението по чл.6 ал. 7 от ЗЗДН.

Предвижда се да отпадне междуведомствения характер на комисиите  за оценяване на проектите и за разглеждане на отчетите.

Измененията в правилника се предвижда да влязат в сила в деня на неговото обнародване, а конкурсът за финансиране на проекти на програмите и обучението по чл.6, ал.7 от ЗЗДН да бъде обявен в срок до един месец от влизане на постановлението в сила.


Дата на откриване: 22.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари