Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни средства за закупуване на учебници и учебни помагала, предоставяни за безвъзмездно ползване на децата и учениците в държавните, общинските и частните детски градини и училища 2014

Проектът на Постановление посочва допълнителните средства, които трябва да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 година по първостепенни разпоредители с бюджет за закупуване на учебници и учебни помагала.

Условията и редът за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците са определени в Постановление № 104 на МС от 10.03.2003 година.

Съгласно чл. 3, ал. 1 и ал. 2 средства за закупуване на учебниците и учебните помагала в държавните и общинските детски градини и училища се осигуряват от централния бюджет по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи детските градини и училищата, а средствата за частните детски градини и училища се осигуряват от централния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.

Министерството на образованието и науката е изготвило разпределение на необходимите средства по първостепенни разпоредители с бюджет при спазване на съответните разпоредби от ПМС № 104 от 2003 година, в които са определени нормативите на средствата за закупуването на комплектите учебници и учебни помагала; регламентиран е срокът на ползването им; индексиране с допусканията за инфлацията, с които е разработен държавният бюджет за съответната година (за 2014 година-1,8%).

Спазени са изискванията, съгласно които за втората и третата година от срока на ползване на учебниците се осигуряват средства за закупуване на допълнителни учебници и учебни помагала в размер съответно до 10 на сто и 15 на сто от средствата, предоставени за първата година. Тези допълнителни средства се използват при възникнала необходимост в случай на увеличаване на броя на учениците и/или изхабяване на учебниците.


Дата на откриване: 22.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари