Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на замеделската и горска техника

С Решение № 635 от 22 октомври 2013 г. Министерски съвет на Република България одобри Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест.  Целта на пакета от мерки е премахване на регулаторни режими, намаляване  броя на изискуеми документи, съкращаване на срокове за предоставяне на услуги в администрацията, с цел облекчаване на бизнеса и гражданите.

В пакета от мерки под № 22 е включена услугата - издаване на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника. За облекчаване на бизнеса и гражданите  при предоставянето на тази услуга е необходимо да отпадне един от изискваните документи: представянето на удостоверение за актуално състояние. Изпълнението на мярката ще се осъществи с предложения проект на Закон за изменение  и допълнение на  Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

С  проекта ще бъдат изпълнени и изискванията на чл.4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. В тази връзка условията и редът за издаване на разрешително на лицата за обучение по придобиване на правоспособност за работа с техниката ще бъдат уредени с предложения проект на закон.

                                      


Дата на откриване: 29.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари