Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността

С предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, в чл. 8, ал. 1 се създават нови т.7-8 включващи Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенция „Митници“, на които бяха възложени разследващи функции с измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, сред органите, които следва да подават информация за провеждано разследване по досъдебни производства към Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). В чл. 24, ал. 2 думите „Органите на съдебната власт“ се заменят с думите „Органите по чл. 378, ал. 2 от ЗСВ“, тъй като съгласно чл. 378, ал. 2 от ЗСВ в ЕИСПП са включени и автоматизирани информационни системи на органите на изпълнителната власт.
Измененията и допълненията на Наредбата за ЕИСПП се предвижда влязат в сила в деня на обнародването в Държавен вестник”.
 


Дата на откриване: 29.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари