Обществени консултации

Наредба № 1 за финансово подпомагане на спортни дейности

В проекта са предвидени четири  групи субекти, които имат право да кандидатстват за финансово подпомагане от Министъра на младежта и спорта  при условията и по реда на наредбата – лицензирани спортни организации (спортни федерации и спортни клубове), спортисти и държавни спортни училища. Запазени са действащите в момента основни изисквания към спортните организации, които имат право да кандидатстват (чл. 3 от проекта).

От действащата в момента наредба са запазени изискванията към проектите на спортните организации.

Предвидено е държавните спортни училища да могат да получават финансово подпомагане за проекти, свързани с учебно-тренировъчната и спортно-състезателната им дейност.

Въведени са изисквания, на които следва да отговарят спортистите, за да получат финансиране по реда на Наредбата (чл. 3 ал. 3).

Определен е редът (механизмът) за финансиране ( чл. 9 – чл. 11), както и начинът на отчитане на финансираните субекти и осъществяването на контрол от страна на Министерството на младежта и спорта. В чл. 22 от проекта е конкретизирано, че Инспекторатът по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта извършва надзор, съгласно чл. 64д, ал. 2 от същия закон, върху спортните организации.


Дата на откриване: 8.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 22.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари