Обществени консултации

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. (Работен вариант)

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) е съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Стратегията на ОП РЧР е конструирана така, че програмата активно да допринася за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

Стратегията на ОП РЧР се основава на три стълба. Това са:

  1. По-висока и по-качествена заетост.
  2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
  3. Модернизиране на публичните политики.

Първият стълб съсредоточава усилията на ОП РЧР върху постигането на по-висока и по-качествена заетост. Осигуряването на по-висока и по-качествена заетост може да стане факт чрез прилагане на мерки в рамките на три взаимосвързани направления: (1) повишаване на икономическата активност и едновременно с това – подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица; (2) осигуряване на възможност за заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията на заетите съобразно нужните на бизнеса квалификация и компетенции, въвеждане на нови форми на организация на труда и насърчаване на географската и професионалната мобилност; (3) подкрепа за стартирането на самостоятелна стопанска дейност и предприемачеството сред търсещи работа лица.

Вторият стълб е свързан с необходимостта от постигане на значителен, осезаем и устойчив напредък в посока намаляването на високия риск от бедност и социално изключване, на които са изложени българските граждани. В рамките на втория стълб от стратегията на ОП РЧР ще бъдат подкрепени политиките за активно включване, съчетаващи комплекс от интегрирани мерки за улесняване достъпа до заетост на хората, отдалечени от пазара на труда. Хората с увреждания са една от групите, за които ОП РЧР в частта й за подкрепата за политиките за активно включване отделя най-сериозно внимание. Другата такава приоритетна група безспорно са децата, която в много голяма степен е застрашена от риск от бедност и социално изключване. В контекста на деинституционализацията, стратегията на ОП РЧР предвижда и целева подкрепа на замяната на институционалния модел на грижа за възрастните и хората с увреждания с услуги в общността. Друг от важните елементи на стратегията на ОП РЧР е интегрирането на най-маргинализираните общности в обществения живот.

Третият стълб е модернизирането на публичните политики в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, равни възможности и недискриминация. Стратегията на ОП РЧР е изградена на идеята, че преодоляването на предизвикателствата пред пазара на труда и социалния сектор като цяло не е възможно без наличието на добре функциониращи, ефективни и ефикасни публични институции.


Дата на откриване: 9.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.5.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 май 2014 г. 12:50:47 ч.
Владимир

Red tipe

Red tipe - бюрокрация ,, това взема връх в програмата ,,,абсолютен превес над смисъла на програмата, защото е копи -пейст от 2007-2013 + ..
Вижте програмата на Икономическото министерство на стр.32-33 вземете/попийте поне малко култура или поне копи пейст на смисъла. Много смислено и анализирани страните и проблемите.
При ОПРЧР основното мото е да даваме пари ..но на посредници и консултанти ..ЕUR850mln са това, голяма част от тях са за посредници ще се похарчат, да не говорим колко пари отиват за административен капацитет, който право-пропорционално спада ...вместо обратно ..това звучи като досегашното ,..голяма завоалирана ...кражба ..ефек и цел ...посредствен...няма друг начин..прогнозата за програмата ми е лоша, а и на база досегашно постигнатото ...кръгове от интереси и цели, но не за това което са грантовете...
Не е от хейтъризъм.. от наблюдения го споделям..що за народ и държава сме ..
На пред старъп предприятие - безработни --консултанти са фирми и лица определени с конкурс и то 3-и фирми ...собственичката специалистка по фризури ...след стратъп- фирми консултанти пак толкова на брой та и с обжалвали и съдебни процедури, прозрачни пликове - с интерес за привличане на клиенти ...що за отговорно мислене..от ДО,МО и тем подобни ...
А Консултациите от горните фирми - пред стар ъп-а - абсолютно несвързани с идеята и проект ??? След старт ъп-а, същата работа - консултантите продават продукти ...какво перпетум мобиле за корупция са измислили..не зная..
Тук според мен - програмата от 10 прокурора трябва да се наблюдава .... място където замисълът и схемата звучи криминално ...

Пример Подобен старт ъп в Англия ..до 10к за млади хора от 18-29г. без работа - Стратира м//2013 цел 10000нови предприятия; Обща Сума грант 50mln. проект до 10к; финансира се от Банка определена след конкурс с/у гаранция от държавата; 50 външни консултански компании за помощ, разработване (след одобрение), внасяне и одобрение на проект на младите хора в банката за старт ъп; Екип 22 човека по програмата - пари вземат като хонорар след одобрение проекта от банката - при недобросъвестност и лошо представяне - отпадат като консултанти; Последващо водене на проекта от консултанта за помощ и препоръки по одобрения проект. Окончателен хонорар за консултанта, ако компанията/бизнеса (може и за самонаети) с проект (млад човек) оцелее до след 1 година.

Резултат: на 30/11/2013г. одобрени и финансирани 10 хил. проекта (целта е стигната) 10 хил. млади хора са с бизнес и в заетост; допълнително им се предоставят 25 mln, за доразвитие ... та от 50mln лири към 30/11/2013 усвоени 56mln... до м2/2014 цялата сума е усвоена ..проект от подаване до усвояване под 20 дена и тн...

К во правим ние тук ...чиновници (red tipers) се изживяват като инвестиционни банкери, аналитици и одитори/данъчни ..проект от подаване до усвояване 12 месеца ...... безработния пак си е безработен, а идеята за бизнес ...не трябва да отлежава 12 месеца ...за одобрение ..от някой инвестиционен/администратор ...ред тайп е бизнес в БГ ..корупция му се вика

...не за това са фондовете ...


Не е с лоши чувства, просто малко инфо ...