Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.

С предложения проект на акт се обезпечават дейностите, свързани с изпълнението на законоустановените функции на министъра на финансите по представителство на държавата по съдебни и арбитражни дела. Посочените функции са свързани от една страна с осъществяване на защитата на държавния интерес пред българските съдилища, както и с обезпечаване изплащането на присъдени срещу държавата суми по главници, лихви, обезщетения, неустойки и други подобни задължения. От друга страна те са свързани с организирането на защитата на Република България по образуваните международни арбитражни дела. Обезпечаването на функциите по представителството на държавата пред правораздавателните органи в страната и чужбина ще спомогне за ефективна защита на държавните интереси в образуваните от и срещу министъра на финансите, Министерство на финансите и държавата, представлявана от министъра на финансите дела.
С проекта на постановление се увеличават показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. във връзка с допълнително поетите ангажименти и нови задължения от Националния компенсационен жилищен фонд.


Дата на откриване: 10.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари