Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер на 61 000 лева

         Настоящият проект има за цел провеждане на експертно обучение на 10 афганистански служители с оглед повишаване на квалификацията на държавните служители от МВнР, Министерски съвет и др. министерства в Афганистан, имащи отношение към формирането и осъществяването на външната политика на страната. Проектът ще стимулира по-нататъшно задълбочаване на доброто сътрудничество между двете държави и ще обогати връзките между българските и афганистанските институции. Обучителните модули и конкретните теми имат за цел да формират знания и подходи, насочени към насърчаване на демократичните процеси и изграждането на демократични институции в Афганистан. Крайната цел на проекта е да бъде създадена “Train the trainers” програма, която би спомогнала за по-нататъшното предаване на знания и практически опит от страна на обучаващата институция. 

         Проектът „Повишаване на административния капацитет в Ислямска република Афганистан” е предложен от Дипломатическия институт към МВнР и е предназначен за младши държавни служители от Афганистан, владеещи английски език на добро работно ниво. Българската страна предвижда да предложи на Афганистан да номинира и известен брой жени за участие в курса с оглед насърчаване на по-балансирано представителство на жените в държавната администрация на страната и тяхното овластяване.

         Дипломатическият институт има богат опит в организирането на курсове за обучение на дипломатически служители от Афганистан, натрупан в продължение на четири последователни години (2006-2009 г.). Създаването на традиции в това отношение е свидетелство за последователната политика на България за създаване на експертен капацитет и утвърждаване на демократичните промени в Афганистан.

         Проектът предвижда обучението да се проведе в период от две седмици през втората половина на м. септември или през първата половина на м. октомври 2014 г.   Програмата на курса ще бъде фокусирана върху няколко основни теми и ще бъде разделена на модули - международни преговори и основи на дипломацията, международни организации, върховенство на закона, публична администрация, въпроси на сигурността и връзки с обществеността. В допълнение се предвижда де бъде включен отделен модул, посветен на българската външна политика - ролята на страната ни в международните организации, българският принос към международното мироопазване и сътрудничеството в борбата с тероризма.


Дата на откриване: 12.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 26.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари