Обществени консултации

Проект на Стратегия за интегрирано гранично управление на Република България, 2014 - 2017 година

Настоящата Стратегия е продължение на Стратегиите за интегрирано гранично управление от 2006 г. и 2010 г., като отчита и надгражда постигнатия прогрес. Основава се на Европейската концепция за интегрирано управление на границите и е разработена в съответствие с Наръчника на ЕК за интегрирано управление на границите от 2009 г. Отчита промяната в геополитическата обстановка, тенденциите в областта на нелегалната миграция и трансграничната престъпност, общата търговска политика на Общността, общата политика на ЕС за управление на шенгенското пространство и стратегическите насоки за по-нататъшно развитие в област свобода, сигурност и правосъдие. Сигурността на границите е част от общото понятие за глобална сигурност в региона и Европа, и е дългосрочна стратегическа цел на Република България. Във връзка с това се обуславя и необходимостта от изготвяне на настоящия стратегически документ за надграждане интегрирания модел за гранично управление в отговор на предизвикателствата по отношение на граничната сигурност.

 


Дата на откриване: 14.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари