Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи (приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г., Обн. ДВ. бр.12 от 2010 г., изм. бр.42 от 2010г., бр.51 от 201

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.

Съгласно чл.48, ал. 3 от Правилника за издаване на българските лични документи (ПИБЛД), документите за самоличност на чужденци с предоставена международна закрила или убежище се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението. Това е общ срок за документите за самоличност по чл. 59, ал.1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, Глава пета, Раздел II „Видове документи за самоличност на чужденци и документи за пребиваване” от Закона за българските лични документи.

 


Дата на откриване: 15.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари