Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери за 2014г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища

Проектът на Постановление е подготвен в съответствие с предвидената възможност в чл. 2, ал. 5, т. 1 от ПМС № 33/15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование за разпределение на част от определените със Закона за държавния бюджет средства за стипендии въз основа на образователните резултати на училищата.

Средствата са разпределени на база на постигнатите образователни резултати от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика, като условията и редът за разпределението им са определени със Заповед № РД 09-558/11.04.2014 г. на министъра на образованието и науката.

С осигурените средства ще се даде възможност на най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика училища да провеждат училищните си политики за повишаване на качеството на образование.

Необходимите средства за допълнително финансиране на стипендиите за постигнати образователни резултати на общинските училища са планирани със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и са осигурени по бюджета на Министерството на образованието и науката.


Дата на откриване: 16.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари