Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.

Представеният проект определя размера на цените, които следва да се заплащат на ветеринарни лекари сключили договор и диагностичните лаборатории за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.

Тарифата определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове, съгласно държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране болестите по

животните – извършване на ваксинации на животни, вземане на проби от животни, алергични изследвания на животни, вземане на проби от мозъчен ствол за ТСЕ (трансмисивни спонгиформни енцефалопатии), прегледи на пчелни семейства,  клинични обследвания на животновъдни обекти, идентификация на животните в животновъдните обекти и въвеждане на данните във Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти (ВетИС), които се извършват от ветеринарни лекари, както и стойността за изследването на пробите и въвеждане на получените резултати  във Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти (ВетИС) от диагностичните лаборатории.

Тарифата регламентира стойността на услугите, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г., които ще се предоставят като държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие”. Цените на манипулациите са диференцирани при извършване в различен вид животновъден обект- животновъден обект ,,ферма” и в животновъден обект ,,лично стопанство”. Определенията за животновъден обект ,,ферма” и в животновъден обект ,,лично стопанство” са нормативно уредени в Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Изпълнението на мерките по ДПП и ПНЛБЖ в двата вида обекти се различава организационно и поради по-високата трудоемкост на мероприятието в животновъден обект ,,лично стопанство” е необходимо да бъде съответно отразено.


Дата на откриване: 22.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари