Обществени консултации

ПМСза одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.

 

           С Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 37 от 29.04.2014 г.) е приета Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. С програмата са предвидени необходимите средства за изплащане на стипендии на ученици от училищата от изкуствата към Министерството на културата, отпуснати през 2013 г., но с продължаващо изплащане през 2014 г. и за изплащане на стипендии, отпуснати на учениците от училищата по изкуствата през 2014 г.

Предвид посоченото с чл. 1 от проекта на постановление се предлага одобряване на допълнителни разходи в размер на 205 335 лв. от централния бюджет, като съответно средствата ще се предоставят за:

-изплащане на стипендии, отпуснати на учениците през 2013 г. по Програмата за закрила на деца с изявени дарби от 2013 г., приета с Решение № 165 на Министерския съвет от 08.03.2013 г., но с продължаващо изплащане през 2014 г. Предвидените средства за тези стипендии, в размер на 115 830 лв., са посочени в Раздел V, част Стипендии, т. 1 от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.;

 - изплащане на стипендии на ученици от училищата по изкуствата, придобили право на стипендия през 2014 г., след класиране на конкурс, олимпиада или състезание, проведени до настоящия момент и посочени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. Предвидените средства за стипендии за 2014 г. съгласно Раздел V, част Стипендии, т. 1 от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища са общо 159 925 лв., като съобразно броя на класираните до момента ученици, съответно броя на отпуснатите стипендии от началото на  2014 г.,  се предлага да бъдат осигурени средства от централния бюджет в  размер на 89 505 лв.


Дата на откриване: 28.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 10.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари