Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

С предложения проект на постановление се предлага промяна между утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. за компенсиране на недостига от средства за увеличение на общия размер на трансфера за държавните висши училища от бюджета на МОН за 2014 г. Същият е в резултат на настъпили промени в броя на студентите и докторантите, въз основа на които е определен размера на субсидиите за издръжка на обучението на държавните висши училища за 2014 г., вследствие на изпълнението на утвърдения държавен план-прием за академичната 2013/2014 година.


Дата на откриване: 28.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари