Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол

Проектът на Постановление на Министерския съвет за създаване на Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол е изготвен в съответствие с предложенията, направени в доклада на заместник министър-председателя по икономическото развитие до Министерския съвет във връзка с решаване на въпросите, свързани със статута, управлението и външния облик на граничните контролно-пропускателни пунктове, разгледан на оперативното съвещание на правителството на 12 март 2014 г.
С проекта регламентацията на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, създаден с Постановление № 213 на Министерския съвет от 1997 г. за изграждането, организацията, дейността и стопанисването на граничните контролно-пропускателни пунктове в Република България, се привежда в съответствие с изискванията на Закона за администрацията, отнасящи се до консултативните съвети. Определят се задачите и структурният състав на междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол. Предвижда се председателят, секретарят и поименният състав на съвета да бъдат определени със заповед на министър-председателя.
С постановлението се урежда начинът на провеждане на заседанията на съвета, както и организацията на работата му. Предвижда се още, за подпомагане работата на съвета, да  функционира постояннодействаща работна група от експерти, определени от ръководителите на министерствата и ведомствата, участващи в граничния контрол. За осигуряването на дейността си съветът може да се създава и други работни групи по отделни въпроси на граничния контрол.


Дата на откриване: 4.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари