Обществени консултации

Наредба за студентските стажове в държавната администрация

Приемането на наредбата е в изпълнение на чл. 18, ал. 3 от Закона за администрацията.
Целта на наредбата е да гарантира провеждането на студентския стаж в държавната администрация и по този начин да осигури практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното обучение на студента. С наредбата се създават унифицирани правила и ефективен механизъм за провеждането на студентските стажове.
Наредбата предвижда смесен модел на управление на стажовете. Управлението и координацията на студентските стажове ще се осъществяват на централно ниво от дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет. Подготовката и организирането на студентските стажове в конкретните административни структури ще се осъществяват от координатори – служители  в администрацията, определени със заповед на главния секретар, постоянния секретар на отбраната или на секретаря на общината. Стажовете могат да бъдат организирани както чрез централизирана кампания за провеждане на стаж през летните месеци, така  и децентрализирано по инициатива на отделните администрации. 


Дата на откриване: 6.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.6.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 юни 2014 г. 16:40:57 ч.
sastoilov

Професионално направление

Предлагам към чл. 5, ал. 2, т. 2 да се добави следното: "съгласно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г." или просто "съгласно ПМС № 125 от 2002 г."
Смятам, че това е наложително, тъй като има много служители, които седят далеч от темата "висше образование" и не са добре запознати с това, кое направление към коя област на висшето образование спада.

18 юни 2014 г. 16:43:48 ч.
slugitel

Недоумявам

за какво следва да се добива практически опит в държавната администрация от чуждестранните студенти в българските ВУЗ?! Наясно ли са авторите, че голям процент от чуждестранните студенти са от Турция и арабски държави?! Как ще бъдат допускани в администрация на Митници, НАП, МВР, съд и администрации, създадени със специални закони?! И за какво им е практически опит от българската държавна администрация при положение, че този опит би бил абсолютно неприложим в администрациите на страните им?! Ако останат в БГ под някаква форма, то действащия закон за държавния служител допуска до държавна служба само български граждани и граждани на друга европейска държава и граждани на конфедерация Швейцария . Не е необходимо да се хаби ресурс на администрацията за добиване на практически опит от студенти, чието гражданство не би им позволило да работят в структурите на държавната администрация и добиването на опит, който би бил абсолютно без значение за страните, чиито граждани са