Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

С проекта на наредба се предлагат следните изменения и допълнения:

1. Изискванията към водачите на таксиметрови автомобили са определени в чл. 18 от наредбата. Водачите трябва да притежават свидетелство за управление, да са психологически годни, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство и успешно да са положили изпит. Съответствието с тези изисквания се проверява преди издаването на посоченото удостоверение.

Целта на измененията е да се създаде основание за отнемане на удостоверението „Водач на лек таксиметров автомобил“, когато водачът престане да отговаря на някое от изискванията на наредбата. Към настоящия момент липсва такова основание, поради което водачи, които към деня на издаването на удостоверението са отговаряли на изискванията, но впоследствие са престанали да отговарят, продължават да извършват таксиметрови превози, тъй като притежаваното от тях удостоверение е безсрочно.

2. Целта на останалите изменения, предложени с проекта на наредба, е да се улесни достъпа на хора с увреждания до транспортните услуги. В момента съществува възможност водачът на таксиметров автомобил да откаже превоз на пътници с животни, които могат да повредят или замърсят автомобила. Затова се предлага с изрична разпоредба да бъде забранено отказването на превоз на пътник, който е с увреждания и е придружаван от куче водач по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предвид изложеното предлагам да подпишете Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, представена на вниманието Ви с настоящия доклад.

Лице за контакти: г-жа Светлана Чаушева

Директор на дирекция  "Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", тел. 02 930 88 36, e-mail: avto_a@rta.government.bg


Дата на откриване: 6.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари