Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет зa изменение и допълнение на тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление на Министерския съвет № 53/1998

С документа се допълва чл. 18 от Тарифа № 4, като след думата „произход" се слага запетая и се добавят думите: „чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България."

С тази промяна се отговаря по-пълно на държавната политика спрямо тези български общности, без излишно да разширява приложното поле на изключенията, заплащащи по-ниски такси за пребиваване у нас, съгласно Тарифа 4.

Безспорна е образователната политиката, следвана от Република България, спрямо българските общности в чужбина вече повече от 20 години. Предвид преобладаващата бедност на регионите, в които се намират тези български общности, българската държава винаги се е стремила да създава всички възможни облекчения за тези лица, включително и облекчения за приема и обучението им като студенти в България.


Дата на откриване: 6.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари