Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

С проекта на Наредба се регламентира правото на учениците, които са се обучавали в чуждестранни училища в Република България и в училища на чужди държави към дипломатически представителства на Република България, към организации на българи и към български православни църковни общини в чужбина, и които имат желание да се върнат в България, да могат да кандидатстват във висши училища в резултат на успешно положен изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, най-рано на първата сесия на държавни зрелостни изпити за съответната учебна година в Република България.


Дата на откриване: 6.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари