Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

С изменението и допълнението на Наредба № 8/2008 г., ще се създаде възможност за заявяване и предоставяне по електронен път на справки за съдимост без участие на служител от Бюро съдимост/Централно бюро съдимост. Електронна заявка за издаване  справка за съдимост ще се обработва автоматично, като предимствата са, че се предоставя възможност за заявяване и издаване на справки 24/7, като справките ще се издават в реално време, премахва се използването на голямо количество хартия и консумативи, с което се намалява себестойността на услугата.
 


Дата на откриване: 13.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.6.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юни 2014 г. 23:06:46 ч.
komentator.bg

Апелираме за промяна на подхода спрямо позициите на гражданите и медиите

По повод публикуваната за обществено обсъждане Методология за финансови корекции Коментатор.бг - http://komentator.bg/postanovlenie-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-metodologiya-za-opredelyane-na-finansovite-korektsii/ - организира дискусия, на която покани представители на целевите групи. Постъпилите коментари бяха публикувани на Портала за обществени консултации. По темата постъпиха и коментари от Българската асоциация на консултантите по европейски проекти - БАКЕП - и Националното сдружение на общините.
За съжаление към момента нямаме никакъв отговор. Коментатор.бг написа изрично писмо до заместник министър-председателя и министър на правосъдието, от който също не сме получили отговор - виж http://komentator.bg/zhurnalisti-za-prozrachno-upravlenie-ochakva-otgovor-ot-ministara-na-finansite-po-skandalnata-metodologiya-za-finansovi-korektsii/.
Междувременно с ново свое становище излязоха НСОРБ, КРИБ и БАКЕП. Тяхната позиция е категорична. Неприемлива е възможността всеки управляващ орган да приема свои допълнителни правила за финансови корекции. Няма ясни разпоредби за вида на нарушенията. Нормативната рамка не е споделена с останалото законодателство. Липсва споделена отговорност между бенефициентите и управляващите органи.
Използваме тази тема, публикувана от министъра на правосъдието да апелираме отново за промяна на подхода спрямо позициите на гражданското общество.
Коментатор бг

26 юни 2014 г. 08:32:20 ч.
komentator.bg

Изменението е безсмислено ако ще се сключват споразумения

Във връзка с публикуваната за обществени консултации наредба коментатор.бг модерира обществена дискусия като покани за участие представители на целевите групи.
Представяме обобщение на резултатите от проведеното обсъждане на http://komentator.bg/26109/
1. Категорично възразяваме срещу следния текст: „Министерство на правосъдието сключва двустранни споразумения с органите по чл. 33, ал. 5, т. 1-3 за предоставяне на достъп до електронни справки за съдимост по ал. 1.“
Това означава, че нито една администрация няма да е длъжна да прилага наредбата. Който иска сключва споразумение с министерството на правосъдието. Който не иска не сключва.
Освен отпадането на този текст предлагаме и изричен текст, който задължава всички ведомства да го прилагат, а сключването на споразумения да отпадне. Сключването на споразумения е архаизъм. Наличието на споразумение означава, че подобен достъп е нещо изключително, а той всъщност не е.
2. Моля да се отговори на въпроса ще плаща ли участникът в обществена поръчка на администрацията, която е проверила дали е осъждан по новия начин.

Първан казва:
18.06.2014 в 10:56
Мн. хубаво но май нищо няма да излезе. и на мен ми се иска заглавието да е вярно, но май уви.
Убавците вижте какво са турнали:
„Министерство на правосъдието сключва двустранни споразумения с органите по чл. 33, ал. 5, т. 1-3 за предоставяне на достъп до електронни справки за съдимост по ал. 1.“
Оттук досежно въпрос втори всичко е ясно: изискването влиза в сила веднага, но нито една администрация няма да е длъжна да го прилага. Който иска сключва споразумение с министерството на правосъдието. Който не иска не сключва. Всичко опира до гражданския натиск и активност.
Затова предлагам да се включи текст, който задължава всички ведомства да го прилагат, а сключването на споразумения да отпадне. Сключването на споразумения е архаизъм. Наличието на споразумение означава, че подобен достъп е нещо изключително, а той всъщност не е. Той трябва да е нещо нормално.
Моля предложете го.

Е. Негулова казва:
17.06.2014 в 11:08
От публикуваните текстове, без да съм чел цялата наредба разбирам, че никой няма да плаща – нито ние на общините, нито общините на съда.
По втория въпрос – не съм съгласна всеки чиновник да може да получава информация дали сме осъждани. Трябва да има някакъв ред вероятно. Не ми е ясно какво ще е нужно да се провери – дали ЕГН-то ще е достатъчно? Ако е само ЕГН-то то служителите ще могат да проверяват за когото си искат. Това не ми е много ясно.

По третия въпрос – не разбрах в кои случаи администрациите ще могат да получават справката за съдимост. Ако е за ЗОПа е чудесно, но няма ли някой от министерството да каже? Направете едно интервю.
Най-важното обаче е дали това ще бъде задължително или който иска. Ако е правна възможност бъдете сигурни, че нищо няма да стане. Може ли този въпрос да се изясни – дали е задължително.