Обществени консултации

ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.

С проекта се цели подкрепата, стимулирането, модернизацията и устойчивото развитие на народните читалища, съобразно възложените им със Закона за народните читалища функции. Целевите финансови средства се предоставят за следните тематични области:

  • Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства;
  • Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд;
  • Техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер.

За извършване на подбор за финансиране на дейността на читалищата е осъществена конкурсна сесия и постъпилите проекти са разгледани от комисия по следните критерии:

  • съответствие на проекта с целите и приоритетите на конкурсната сесия;
  • съдържание на проекта;
  • практическа приложимост и ефективност;
  • икономическа обоснованост на предлагания бюджет.


Дата на откриване: 17.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 30.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари