Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.

С приемането на проекта на Постановление на Министерски съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на правосъдието ще се осигурят необходимите средства за издръжка в местата за лишаване от свобода и предпоставки за нормалното им функциониране. С приемането на проекта на Постановление се цели осигуряване на необходимите бюджетни средства за финансово обезпечаване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода. С допълнително представените финансови ресурси  ще се осигури издръжка на местата за лишаване от свобода, в т.ч. снабдяването с лекарствени средства и консумативи, медицинско обслужване, прехраната на лишените от свобода и задържаните лица, погасяването на просрочените задължения за топлоенергия, електроенергия, вода, горива и други разходи. 

 

 

 

 


Дата на откриване: 20.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари