Обществени консултации

Наредба за извършени проверки от ДА ДРВВЗ и приложения

С тази наредба се определят условията и редът за възлагане, извършване и документиране на проверки по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, наричана по-нататък „агенцията”, при осъществяване на контролните й функции по създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти (ЗИС) и целеви запаси от нефтопродукти.


Дата на откриване: 20.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 4.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари