Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ" – ЕАД

Проектът на постановление е разработен в изпълнение разпоредбата на чл.88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., съгласно който общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от фонд „ФЛАГ” – ЕАД, при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, критерии и ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
С проекта на постановление се предвижда и през 2014 г. общините да бъдат подпомагани финансово за покриване на начислени през 2014 г. лихви и такси по обслужване на дълга им към Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” – ЕАД. Средствата ще се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като целеви трансфери.


Дата на откриване: 20.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари